Z jakich etapów składa się produkcja spotu reklamowego?

Jak wygląda współpraca z kreatywnym domem produkcji filmowej? Składa się ona z kilku etapów. Ważne jest zachowanie ich kolejności, ponieważ cofanie się do poprzedniego kroku po jego zakończeniu jest trudne, kosztowne, a czasem wręcz niemożliwe.

Preprodukcja

Po zaakceptowaniu scenariusza i spraw formalnych takich jak harmonogram czy kosztorys nadchodzi czas preprodukcji. W dużym skrócie, to przygotowanie do planu zdjęciowego. Szukamy i akceptujemy z klientem miejsce zdjęć, występujących aktorów i wiele innych elementów.

Dzień zdjęciowy

Centralnym punktem tworzenia wideo jest dzień zdjęciowy. Rola klienta jest kluczowa przy akceptowaniu kolejnych ujęć.

Montaż offline

Po zdjęciach na początku przedstawiany jest klientowi montaż offline – czyli proste połączenie ujęć oraz muzyki i wypowiedzi aktorów czy lektora. Nasz spot będzie miał już docelową strukturę i czas trwania.

Montaż online

Kiedy montaż offline jest zaakceptowany, można przejść do montażu online. W tym czasie poprawiany jest kolor materiału, następuje ostateczny mix dźwięku, a także w zależności od spotu wstawiane są animacje lub następuje filmowe czary mary, takie jak np. poprawianie widoku za oknem, wymazanie zawadzającego elementu czy podmiana tablic rejestracyjnych na te pasujące do naszej opowieści, a nawet wstawianie postaci wygenerowanej w 3D, takiej jak na przykład fantastyczne zwierzę.

Pamiętajcie – cofnięcie się do poprzedniego etapu, to duże wyzwanie. Np. jeśli w fazie online uznacie, że istnieje potrzeba zmiany ujęć, to konieczny jest nie tylko ponowny montaż, ale też praca od nowa dla dźwiękowca, kolorysty itd. To będzie zwiększało koszty produkcji i wydłużało jej czas.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak powstają reklamy, posłuchaj podcastu:

Powierz nam swoją reklamę, a doświadczony account przeprowadzi Cię przez cały proces produkcji spotu: